JOnAS Application Server erhält Java-EE-5-Zertifizierung, Heise Developer (German)


             

 

Mar 23 2009

JOnAS Application Server erhält Java-EE-5-Zertifizierung, Heise Developer (German)

*Article title*: JOnAS Application Server erhält Java-EE-5-Zertifizierung

*Article date*: March 23, 2009

See the [article>http://www.heise.de/developer/JOnAS-Application-Server-erhaelt-Java-EE-5-Zertifizierung--/news/meldung/134984]