Teams registered in the 2014 Programing Contest

Teams registered in the 2014 Programing Contest

School Supervisor Person in charge Participants Topic

Beihang University

Hailong Sun Yu Tang Yu Tang, Qi Wang, Bang xiao 14.Building A Highly-Efficient Index for Cassandra to Support Complex Data Queries (Service4All)

Nanjing University of Aeronautics and Astronautics

Zhiqiu Huang, Guohua Shen Siqi Wang Siqi Wang,Zhipeng Wu,Chen Lu,Yifan He,Dan Yang 4.Web Service Coordination and Recommendation Platform (Trustie Software Resource Repository, Alitheia core, CloudSNAP)

Nanjing University of Aeronautics and Astronautics

Zhiqiu Huang, Guohua Shen Xueming Zhang Xueming Zhang, Guangying Chen, Fei Wang, Yinling Liu 4.Web Service Coordination and Recommendation Platform (Trustie Software Resource Repository, Alitheia core, CloudSNAP)

Beihang University

Hailong Sun Minzhi Yan Minzhi Yan, Dahai Yao, Peilong Xu, Heting Wu, Lisha Guo, Yue Fan 12.Using Mobile Crowdsourcing for Improving Campus Life (Service4All)

Institute of Software Chinese Academy of Science

Jie Liu Xi Chen Feng Zhu, Huailin Wu, Shiqiang Li, Yong Jiang, Chaochao Liang, Lei Zhang, Zeyu Gu 9.Web Based Big Data Analysis Tool using Hadoop (Haflow)

Peking University

Junfeng Zhao Zeqi Lin Zhebang Hua, Jianbing Wang, Zhixiao Zhu 15.Graph Database based Open Source Code Structure Searching Tool

Peking University

Yanzhen Zou Yuxiang Luo Lingxiao Zhang,Ting Ye,Xiuzhao Chen 16.QA Information Mining Tool for Open Source Mailing List

Beihang University

Hailong Sun Yanran Lu Guoqing Ma; Wei Yuan; Xu Wang 13.Improve Caching Efficiency Through Replication for Service4All (Service4All)

Institute of Software Chinese Academy Of Sciences

Wei Wang Xiaoran Wang Xiaoran Wang,Kai Ren,Xinchen Yuan,Peng Geng,Lingling Zhao 7.Elastic testing resource management for multi-tenant performance testing service (Bench4Q)

Institute of Software Chinese Academy Of Sciences

Wei Wang Tienan Chen Tienan Chen,Meimei He,Tingyi Hao,Qiong Lu 8.Enhanced performance test case design (Bench4Q)

BITS PILANI 

Vimal Daga Rachit Jain Shubham Agarwal,Chirag Jain,Rachit Jain 9.Web Based Big Data Analysis Tool using Hadoop (Haflow)

BITS Pilani, Hyderabad Campus

Mrs. Aruna Malapati Mrs. Aruna Malapati Abhishek Kaushik, Prakhar Gupta, Kshitij Sharma 6.Python connector for ProActive Parallel Suite (ProActive)

Institute of Software Chinese Academy of Science

Qimin Peng Rui Wang Jian Wang,Yan Hu, Mingkun Yang, Peiguo Fu 4.Web Service Coordination and Recommendation Platform (Trustie Software Resource Repository, Alitheia core, CloudSNAP)
Tags:
Created by Xiaolong Kong on 2014/02/07 16:46
Powered by XWiki Hosted by Xsalto Free PageRank Checker Creative Commons 2.0 license Legal Notice