Current list of registered participant teams


OW2 Programming Contest

Award Ceremony: September 18-20, 2009
Guiyang, Guizhou province, China
http://www.ow2.org/xwiki/bin/download/Events2009ProgrammingContest/WebHome/logo-programming-WEB.jpg

School Supervisor Person in charge Participants Topic
北京大学
Peking University
谢冰
Bing Xie
邵凌霜
Lingshuang Shao
刘飞,黄艺燕,王乐业,薄方古
Fei Liu, Yiyan Huang, Leye Wang, Nicholas Bertrand
Internet Oriented Code and its examples search engine
北京大学
Peking University
谢冰
Bing Xie
王立杰
Lijie Wang
程志文,敬丹,房路,郑晓霞,金靖
Zhiwen Cheng, Dan Jing, Lu Fang, Xiaoxia Zheng, Jing Jin
Web services runtime information collection and storage
中国科学院软件研究所
Institute of Software Chinese Academy of Sciences
魏峻
Jun Wei
周晓炜
Xiaowei Zhou
罗后启,易小华,詹孟粮
Houqi Luo, Xiaohua Yi, MengLiang Zhan
Deploying Business Distributed Components on Google Android
北京理工大学
Beijing Institute of Technology
李东妮
Li Dongni
黄屹
Huang Yi
刘振 、 裘将旭
Liu Zhen, Qiu Jiangxu
Extending an EPF-based (Eclipse Process Framework) tool for software process aspect
北京大学
Peking University
周明辉
Minghui ZHOU
尤朝
Chao YOU
林洪武
Hongwu LIN
topology2mgen
北京航空航天大学
Beihang University (BUAA)
马殿富
Dianfu Ma
孙斗
Sun Dou
李竹青、曾浩、尹毅伟、李可欣、路跃
Li Zhuqing, Zeng Hao, Ying Yiwei, Li Kexin, Lu Yue
Web 2.0 BPM editor
Peking University Shikun Zhang Wei Ye Wei Ye CEP and SEP JBI component in PEtALS
东南大学
Southeast University
翟玉庆
Yuqing Zhai
曹如进
Rujin Cao
万四爽
Sishuang Wan
JOnAS Administration Console, a Flex module for OSGi services management
北京理工大学
Beijing Institute of technology
陈红倩
Chen Hong Qian
王钢
Wang Gang
王超
Wang Chao
Deploying Business Distributed Components on Google Android
北京大学
Peking University
周明辉
Minghui Zhou
马秀娟
Xiujuan Ma
李博文
BoWen Li
JOnAS Administration Console, a Flex module for OSGi services management
南京航空航天大学
Nanjing University of Aeronautics and Astronautics
黄志球
Zhiqiu Huang
刘通
Tong Liu
洪宏, 闫艳, 吉鸣, 靳玲, 赵亮, 李杰
Hong Hong, Yan Yan, Ming Ji, Ling Jin, Liang Zhao, Jie Li
Extending an EPF-based (Eclipse Process Framework) tool for software process aspect